Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ansgar han laae paa Sotteseng

Der Morgensolen lyste ind
Alt giennem Kirke-Rude,
Da hvisked Straalén til hans Sind:
Jeg Herren skal bebude;
Sit Hoved han opløfte lod,
Og aad hans Kiød og drak hans Blod,
Hvis Lem han vilde være.