Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Hvem monne det være, der ganger saa hvast

Til Kampen, I Christne! opholder mig ei!
Om Sjælenes Frelse det giælder,
Fuldstort er mit Kald, og fuldlang er min Vei,
Saa saare mod Aften det hælder;
Saa længe jeg er fra den hellige Stad,
Kun Vand er min Drik og kun Urter min Mad,
Mig styrker den Gud, mig udsendte!