Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

INDHOLDSFORTEGNELSE
til
Den uafsluttede Udgave 1839-1841 .

Digtenes Rækkefølge, Overskrift, Melodiangivelse
og Fodnoter.
(Udgiveranmærkninger i Parentes).

Kirkegaarden.

No. 1. (Udg. 1870 No. 54.).
*) Ezech. 37.

Bibelen.

No. 2. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. V.).

No. 3. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. VIII.).

Bibel-Historien.

No. 4. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XI.).

No. 5. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XXII.).

No. 6. (Udg. 1870 No. 56.).
*) Efter Syrachs Lovsang Kap. 44-50.

Skabelsen.

No. 7. (Udg. 1870 No. 1.).
(Den uafsluttede Udg.s Tekst er ikke opdelt i regelmæssige Vers, men i Afsnit, der svarer til Udg. 1870 Vers 1-5, 6-8, 9-22, 23-24, 25-30, 31-36.).

No. 8. (Udg. 1870 No. 4.).
*) Efter et Brudstykke hos Angel-Sachseren Cædmon.

418

Paradis og Slangen.

No. 9. (Udg. 1870 No. 5.).
Mel. Fryd Dig, Du Christi Brud.
*) Brorsens , lidt ændret.

No. 10. (Udg. 1870 No. 2.).
*) Først trykt i Theologisk Mskft. B. 13. 1828.

No. 11. (Udg. 1870 No. 3.).

Kain og Abel.

No. 12. (Udg. 1870 No. 6.).
*) Denne og begge de Følgende først trykt i Theologisk Mskft. B. 13. 1828.

Stamfædrene.

No. 13. (Udg. 1870 No. 7.).

Syndfloden.

No. 14. (Udg. 1870 No. 8.).

Babels-Taarnet.

No. 15. (Udg. 1870 No. 9.).

Abraham.

No. 16. (Udg. 1870 No. 10.). No. 17. (Udg. 1870 No. 11.).
Mel. Der vanker en Ridder mellem grønne Træer.

Isak.

No. 18. (Udg. 1870 No. 12.).

No. 19. (Udg. 1870 No. 13.).

Jakob og Josef.

No. 20. (Udg. 1870 No. 14.).

No. 21. (Udg. 1870 No. 15.).

No. 22. (Udg. 1870 No. 16.).

No. 23. (Udg. 1870 No. 17.).

No. 24. Vers 1-23. (Udg. 1870 No. 18.).

No. 24. Vers 24-47. (Udg. 1870 No. 19.).
419 (Den uafsluttede Udg.s Vers 24, der nu ændres for at indlede selvstændigt Digt, har oprindelig som Linie l-2:
Da saae det Alle en Morgenstund,
At Kongen var ilde tilmode,).

No. 25. (Udg. 1870 No. 20.).

Moses og Pharao.

No. 26. (Udg. 1870 No. 21.).
(Den uafsluttede Udg. har tre Vers mere end Udg.
1870. Se Tillæg S. XXIV.).

No. 27. (Udg. 1870 No. 23.).
*) Efter 2 Moseb. 3 og 4. og Ps. 90.

No. 28. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XXV.).

No. 29. (Udg. 1870 No. 24.).
*) Frit efter 2 Moseb. 1. Josephus og Herodot.

No. 30. (Udg. 1870 No. 25.).
*) Efter 2 Moseb. 12.

No. 31. (Udg. 1870 No. 26.).
*) Efter 2 Moseb. 14.

No. 32. (Udg. 1870 No. 27.).

No. 33. (Udg. 1870 No. 28.).
*) Moses Lovsang efterlignet.

No. 34. (Udg. 1870 No. 29.).
*) Efter 2 Moseb. 19 og 20.

No. 35. (Udg. 1870 No. 30.).
*) 4 Moseb. 13 og 14.

No. 36. (Udg. 1870 No. 34.).

No. 37. (Udg. 1870 No. 35.).
*) Efter 5 Moseb. 32.
(Den uafsluttede Udg. har et Vers mere end Udg.
1870. Se Tillæg S. XXVIII.).

Guldkalven.

No. 38. (Udg. 1870 No. 31.).
*) Efter 2 Moseb. 32.

420

Korah, Dathan og Abiram.

No. 39. (Udg. 1870 No. 32.).
*) Efter 4 Moseb. 16.

Bileam.

No. 40. (Udg. 1870 No. 33.).
*) Efter 4 Moseb. 22-25 og 36. 2 Pet. 2.

Rachab.

No. 41. (Udg. 1870 No. 36.).
*) Efter Josvab. 2 og Math. 1.
(Digtet er i den uafsluttede Udg. ikke fuldført. Teksten er der opdelt i Firlinievers, hvoraf der findes 20 ½. De sidste to trykte Linier svarer til Udg. 1870 Vers 8 1-2 .
Den uafsluttede Udg.s Tryk ender med 12. Ark S. 192.
I den uafsluttede Udg.s Tekst findes seks Fir-linievers, som er udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XXIX.).