Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Skabelsen.

No. 7. (Udg. 1870 No. 1.).
(Den uafsluttede Udg.s Tekst er ikke opdelt i regelmæssige Vers, men i Afsnit, der svarer til Udg. 1870 Vers 1-5, 6-8, 9-22, 23-24, 25-30, 31-36.).

No. 8. (Udg. 1870 No. 4.).
*) Efter et Brudstykke hos Angel-Sachseren Cædmon.