Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Kain og Abel.

No. 12. (Udg. 1870 No. 6.).
*) Denne og begge de Følgende først trykt i Theologisk Mskft. B. 13. 1828.