Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Jakob og Josef.

No. 20. (Udg. 1870 No. 14.).

No. 21. (Udg. 1870 No. 15.).

No. 22. (Udg. 1870 No. 16.).

No. 23. (Udg. 1870 No. 17.).

No. 24. Vers 1-23. (Udg. 1870 No. 18.).

No. 24. Vers 24-47. (Udg. 1870 No. 19.).
419 (Den uafsluttede Udg.s Vers 24, der nu ændres for at indlede selvstændigt Digt, har oprindelig som Linie l-2:
Da saae det Alle en Morgenstund,
At Kongen var ilde tilmode,).

No. 25. (Udg. 1870 No. 20.).