Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Moses og Pharao.

No. 26. (Udg. 1870 No. 21.).
(Den uafsluttede Udg. har tre Vers mere end Udg.
1870. Se Tillæg S. XXIV.).

No. 27. (Udg. 1870 No. 23.).
*) Efter 2 Moseb. 3 og 4. og Ps. 90.

No. 28. (udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XXV.).

No. 29. (Udg. 1870 No. 24.).
*) Frit efter 2 Moseb. 1. Josephus og Herodot.

No. 30. (Udg. 1870 No. 25.).
*) Efter 2 Moseb. 12.

No. 31. (Udg. 1870 No. 26.).
*) Efter 2 Moseb. 14.

No. 32. (Udg. 1870 No. 27.).

No. 33. (Udg. 1870 No. 28.).
*) Moses Lovsang efterlignet.

No. 34. (Udg. 1870 No. 29.).
*) Efter 2 Moseb. 19 og 20.

No. 35. (Udg. 1870 No. 30.).
*) 4 Moseb. 13 og 14.

No. 36. (Udg. 1870 No. 34.).

No. 37. (Udg. 1870 No. 35.).
*) Efter 5 Moseb. 32.
(Den uafsluttede Udg. har et Vers mere end Udg.
1870. Se Tillæg S. XXVIII.).