Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Rachab.

No. 41. (Udg. 1870 No. 36.).
*) Efter Josvab. 2 og Math. 1.
(Digtet er i den uafsluttede Udg. ikke fuldført. Teksten er der opdelt i Firlinievers, hvoraf der findes 20 ½. De sidste to trykte Linier svarer til Udg. 1870 Vers 8 1-2 .
Den uafsluttede Udg.s Tryk ender med 12. Ark S. 192.
I den uafsluttede Udg.s Tekst findes seks Fir-linievers, som er udeladt af Udg. 1870. Se Tillæg S. XXIX.).