Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

REGISTER

Nr. Side
79. Aanden opgav Enkesønnen 240
11. Abraham sad i Mamre Lund 43
50. Af Lyst til Vidskab uden Mage 165
70. Alt paa den vilde Hede 219
111. Ansgar han laae paa Sotteseng 318

92. Apostlerne sad i Jerusalem 263
77. Blomst kan visne før Soel gaaer ned 237
73. Brudgom taler til Bruden sin 227

85. Christus, vor Gienløser blid 247

120. Da Huss blev brændt paa Baalet 346
31. Da Moses ned ad Bjerget steg 103
118. Da mørkest det saae i Verden ud 342
30. Da Soel gik ned i Banke 98
61. Deilig er den Himmel blaa 197
5. Den Luft hvori vi gaae 21
109. Der er saa bredt et Land bag Rhin 306
23. Der gik en Hyrde og vogted Faar 78
12. Der kom et Bud fra Himmerig 45
51. Der kom tre svare Hungers-Aar 167
36. Der laae en Stad paa Marken 130
100. Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land 284
106. Der ligger en Ø i Vesterhav 299
129. Der ligger et Land vel lavt i Nord 367
103. Der sad en Drot ved Euf rats Rand 292
74. Der sad en Fisker saa tankefuld 229
97. Der sad en Svend i Blaamænds Land 274
18. Der sad en Svend i det sorte Hul 66
128. Der sad en Svend i Munkebur 366
124. Der stod en Gran saa rank og skiøn 354
112. Der throned en Keiser i Englehjem 320
22. Der toner et Kvad over Tidens Hav 77
72. Der vandred en Yngling saa tankefuld 224
104. Der var en gammel Hyrde 295
54. Der var en gammel Præstesøn 173
43. Der var en Kæmpe over Kæmper alle 148
68. Der var paa Jord en Guds-Engel fiin 211
116. Det var i gamle Dage 333
37. Det var i Hvede-Høstens Tid 133
130. Det var i vore Dage 371
46. Det var saa stille ved Midjenat 158
98. Du sande Gud, hør du min Bøn 280

7. Ei uddør den Godes Æt 26
14. Esau var en Skytte vild 52
59. Et Barn er født i Bethlehem 194
24. Et Paradis var Gosen 83

10. Fra Afguders Altre slog Røgen i Sky 42
71. Frelseren i sin Moders By 222

20. Gud naade mig stakkels gamle Mand 73
3. Gud planted en Have fra Øst til Vest 14
122. Guds Kirke er vor Klippeborg 352

126. Han var ingen mægtig Aand 361
117. Her er saa stille, her er saa tyst 340
132. Herren han har besøgt sit Folk 382
58. Herren Moder Eva loved 192
55. Herrens Huus var lagt i Støvet 177
4. Herren som raader i Himmerig 17
125. Herren taler: Øer, hører 360
133. Hil dig vor Fane 384
67. Himmerigs Port engang fløi op 210
110. Hos Fyrsterne sad tæt i Ring 313
1. Hvad er det vi skue 1
114. Hvem monne det være der ganger saa hvast 327
94. Hvor Abraham i Hyrdehjem 266
35. Hører Seer-Skjaldens Ord 122

86. Idag opstod den Herre Christ 249
108. I de dybe Hjerters Tid 303
57. I det andet Tempels Dage 191
45. I Dommertiden i Bethlehem 154
64. I Nasaret der var saa smukt 203
49. Israels Hæder 164
119. I Vittenberg i Sachsenland 344

53. Jeg drømte en Drøm, som blev borte igien 171
107. Jeg førte ret et Kongeliv 301
47. Jeg gik i Marken og vogtede Faar 161
121. Jeg var en Munk i Sachsenland 348
29. Jehovah nedfoer fra det Høie 95
39. Jeriko var en Stad saa fast 138
84. Jesus Christus, Livets Drot 246
102. Johannes var Vorherres Ven 288
38. Josva gik i Palmelunden 135
40. Josva med Arken Guds Folk baned Vei 140

6. Kain pløied rask i Vaar 24
66. Kom, følg i Aanden med 208
56. Kom, lad os prise de hellige Mænd 178
28. Kom, lad os synge Vorherre en Sang 93
33. Kong Balak han sendte sine ridende Bud 112
19. Kong Pharao vaagned en Morgenstund 69
21. Kong Pharao var en ugudelig Krop 75
76. Kvinden paa sin Krykke 234
81. Lazarus laae paa Sotteseng 243

89. Luk Øine op al Christenhed 253

60. Maria hun sad paa Hø og Straa 195
113. Med Korset og Krumstaven 323
48. Mellem Brødre kaldt den Lille 163
42. Midianiten som en Tyrk 145
34. Moses var gammel, af Verdens Uro 120

8. Naar Nat udvælder 28
52. Naboths Viingaard grændsed tæt 169
95. Nøgen under Tornekrone 269

90. O hør det, Thomas, og tro det dog 259
78. Om en Hedning vil vi sjunge 238
41. Om Helte mange i Karmels Land 142
15. Op ad Bjerg og ned i Dal 55
131. Op dog Sion, seer du ei 381
127. Opløft din Røst, du gamle Kvinde 363
2. Ordet sig hviled 8

80. Paa Hedenskabets Grændser 242
88. Paaskemorgen Magdalene 250
9. Paa Sletten ved Eufrat i Asialand 41
26. Pharao sidder i Høienlofts-Sal 89
105. Purpur-Kaaben, tit opfarvet 296

44. Samson var Træl i Filisternes Land 152
101. Sankt Peder han ligger i Bolt og Jern 286
13. Sara var død, i sin Enlighed 47
82. See hvor nu Jesus træder 245
75. Seer du ham paa Fiskerbaaden 231
62. Simeon tog Guds lille Søn 200
16. Solen er heed i Østerled 59
87. Som Foraars-Solen morgenrød 250
27. Som Solen oprinder morgenrød 92
17. Som Ørnen sidder paa høien Hald 63
96. Søde Jesus, Julens Fyrste 272

123. Thomas Kingo er Psalmisten 353
32. Thronen under Kerubimer 107
91. Til Himmels foer den Ærens Drot 261

99. Underveis var til Sankt Peder 282
65. Ungdom og Visdom fulgdes ad 206

93. Var I ikke Galilæer 264
69. Ved Jordans Færgestæder 215
134. Vidunderligst af alt paa Jord 385
83. Vor Frelser frit sin Fiende 245
115. Vor Gud er død hinsides Hav 330
63. Vorherre han var et lille Barn 201

25. Ægypten var plaget saa saare 87