Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

53. Jeg drømte en Drøm, som blev borte igien 171
107. Jeg førte ret et Kongeliv 301
47. Jeg gik i Marken og vogtede Faar 161
121. Jeg var en Munk i Sachsenland 348
29. Jehovah nedfoer fra det Høie 95
39. Jeriko var en Stad saa fast 138
84. Jesus Christus, Livets Drot 246
102. Johannes var Vorherres Ven 288
38. Josva gik i Palmelunden 135
40. Josva med Arken Guds Folk baned Vei 140