Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

6. Kain pløied rask i Vaar 24
66. Kom, følg i Aanden med 208
56. Kom, lad os prise de hellige Mænd 178
28. Kom, lad os synge Vorherre en Sang 93
33. Kong Balak han sendte sine ridende Bud 112
19. Kong Pharao vaagned en Morgenstund 69
21. Kong Pharao var en ugudelig Krop 75
76. Kvinden paa sin Krykke 234
81. Lazarus laae paa Sotteseng 243