Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Guds Fred! hvor I bygge. (FORSPIL (af Nyaars-Morgen 1824.))

Naar Lænderne bæved
Og Hænderne sank,
Mit Øie sig hæved
Til Stjernen saa blank,
Som stod over Norden
Og størked min Tro;
Skal nu under Jorden
Jeg søge min Ro,
Skal Haabet mig briste,
Skal Huset jeg miste,
O, gid jeg da laae under Muld!