Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Guds Fred! hvor I bygge. (FORSPIL (af Nyaars-Morgen 1824.))

Ja, end for du skuer
Igien over Bog
De bølgende Buer,
Du mærker dem dog:
Naar Fieren mon klinge,
Jeg gav dig til Pen,
Da rører min Vinge
Den savnede Ven,
Da sødt sig forbinder
Paarørende Minder
I Hjerte, i Aand og i Ord!«