Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Guds Fred! hvor I bygge. (FORSPIL (af Nyaars-Morgen 1824.))

Saa talede Duen
Og svang sig da brat
Fuldhøit over Tuen,
Og see, det var Nat,
Mid-Vinter i Norden,
Alt ligesom før,
Ja, Vinter paa Jorden
I Sønder og Nør,
Hin hjertelig kolde,
Som Thusserne volde,
Som varsler om Ragna-Roks Gny!