Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Vor Herre, Ja og Amen,
Han klarlig siger ja,
252 Vor Mening allesammen,
Den giør ei til, ei fra;
Er end, som tit desværre,
Vor Mening mod vor Herre,
Han giør dog hvad Han vil!