Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Som Vinden reiser Bølger,
Skiøndt Øiet seer den ei,
I Tale-Strømmen dølger
Sig Aandens Konge-Vei,
Dog giennem Øre-Sundet
Er Aanden nær forbundet
Med Hjertets Konge-Dyb!