Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Det er jo vist en Gaade,
Vidunderligst derved
Dog er vor Skabers Naade,
Og ei Hans skjulte Fjed,
Hvis Vei i Røstens Bølger
253 Sig kun som Skibets dølger,
Som Kiølens Fjed paa Hav!