Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Er Sønnen Ja og Amen,
Det levende Guds Ord ,
Hvorved det blev Altsammen
I Himmel og paa Jord,
Det Brudte dog vel bøde,
Det Tabte vel gienføde
Kan samme Skaber-Ord!