Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Kun Synder vi paa Rente
Har hos den sande Gud,
Kun Død og Dom ivente
Af alle Lovens Bud,
For Ret Han lover Naade ,
Det er den store Gaade,
Som vi skal undres paa!