Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Gienfødes og fornyes ,
Det er vor sande Tarv,
Om Helved skal undflyes,
Og vi faae Himmel-Arv,
Thi Arv er Børne-Retten ,
Vi blive maae af Ætten,
Før vi har mindste Krav!