Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Hvordan nu Gud det mager
Med sin eenbaarne Søn,
Saa Han i Favn os tager
Til Deel i Arven skiøn,
Det er jo vist en Gaade,
Langt større dog Guds Naade
Og Christi Kiærlighed!