Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kan gamle Folk gienfødes

Paa dem vort Haab vi grunde,
Og Haabet skuffer ei:
Naar vi kun nogenlunde
Vil følge Faders Vei,
Vi finde alt herneden
Saa himmelsk Kiærligheden,
At Haab slaaer Frygt ihjel!