Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra O søde Gud! din Kiærlighed

Det ikke var vor Deilighed,
Den er som Blomster-Blade,
Og, som vort eget Hjerte veed,
Den giør kun Daarer glade!
Af Dig er ikke Øiens-Lyst,
Det skal og Ingen nægte,