Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra O søde Gud! din Kiærlighed

At tit var i en Krøblings Bryst
Din Kiærlighed just ægte!