Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra O søde Gud! din Kiærlighed

Din kiære Søn, som kom herned,
Desuden ei forkynder
Retfærdige din Kiærlighed,
Men just den arme Synder,
Som blues ved hans Liv og Lyst,
Og bryder ud tvivlraadig,
Idet han slaaer sig for sit Bryst:
Gud vær mig Synder naadig!