Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra O søde Gud! din Kiærlighed

Ja, det er ikke Drøm og Tant,
Hvorved han da sig glæder,
Nei, det er baade vist og sandt
Ham Jesu Uskyld klæder,
Vor Dom, vor Død, vor Synd saa leed
Sig Jesus lod tilregne,
260 Kun for at Hans Retfærdighed
Vi skulde os tilegne!