Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Lyset og Livet , som de er tilskue,
Mødes hver Morgen, naar Solen opstaaer,
Yndigst, naar høit under Himmelens Bue
Lærken sig svinger og Trillerne slaaer;
Rigtig herneden, som Glandsen og Varmen ,
Mødes de dog kun i Menneske-Barmen,
Og paa de glødende Tunger i Mund!