Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Lyset og Livet , som trøste i Vaanden,
Det er Guds Naades det levende Ord,
Det er guddommelig Sønnen og Aanden ,
Hjerternes Midler og Trøster paa Jord,
Og hvad end Døden adskiller herneden,
De kun adskildtes Lang-Fredag forleden,
Kun da den Eenbaarne opgav sin Aand!