Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Lyset og Livet , i Frelserens Kirke,
Mødes hver Søndag, som Tale og Sang!
Saa skal i Aanden med Præst sammenvirke
Menighed frit, uden Knur eller Tvang:
Lyset skal tale, med Livet for Øie,
Livet i Sangen skal Lyset ophøie;
Begge skal ære den levende Gud!