Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Lyset og Livet, i Dagene søgne,
Synes adskildte, men er det dog ei,
Læse og skrive med Livet for Øine,
Det lære Præster paa Bibelens Vei;
315 Vandre i Lyset, og lysende virke,
Det lære Alle i Frelserens Kirke,
Kiærligheds Aand er de Levendes Lys!