Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Lyset og Livet vi glade velsigne,
Ydmyg tilbede Guds Søn og Guds Aand ,
Som os vil lære Gud-Fader at ligne,
Knytte til Ham med Fuldkommenheds Baand,
Lære med Kys og Formaninger milde,
Hvad der er Glandsens og Kræfternes Kilde:
Evigheds-Lyset i Kiærligheds Dyb!