Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Ind i Haven Jesus gik,
Sørgelig tilmode,
Faldt saa med et Himmel-Blik
Fader sin tilfode;
Mærk det, Christen, vaag og beed!
Far ei til forvoven!
Kun til hvem der knæler ned,
Daler Kraft fra Oven!