Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Tages maa og tømmes ud
Lidelsernes Bæger,
Men et himmelsk Sende-Bud
Hjertet vederkvæger;
Christen! saa i Dødens Strid
Himmelen dig vinker,
Saa din Sjæl kun higer did,
Kaster hvad den sinker!