Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Jesus , uden Skyld og Sag,
Blev i Haven bundet,
Dertil Synden, Nat og Dag,
Rebet havde spundet;
Men vil nu den fule Aand
Mig for Synden binde,
Han i Jesu bundne Haand
Skal min Løser finde!