Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Mellem Djævle og Udyr
Jesus staaer taalmodig,
Under falske Vidnesbyrd
Slaaes Han blaa og blodig;
Vil da som min Herre huld
Verden mig begegne,