Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

For en Tjener syndefuld
Hvad er det at regne!