Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Paa sit Kors blev nagelfast
Himmerigs Fribaarne,
Da for mange Trælle brast
Bolt og Fange-Taarne,
Igienløste kan nu vi
Os med Ham forbinde,
Som giør Sine evig fri,
Hvor Guds Søn er inde!