Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Til dit Folk, Du Jøde-Drot,
Vil jeg mig da regne,
Skiøndt Dig times Kval og Spot
Mest af dine Egne,
Jeg mig føler vis derpaa,
At naar Stjerner falde,
496 Skal din Throne dog bestaae,
Du mig Broder kalde!