Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

I dit Ord »det er fuldbragt«
Har min Sjæl sig hvilet,
Havde ei det Ord Du sagt,
Længst var jeg fortvi'let,
Men det Ord i Sandheds Mund
Sige vil saameget:
Tro og haab og elsk Mig kun!
Regningen er streget!