Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Ind i Haven Jesus gik

Sortnet var den gyldne Soel,
Da min Frelser, rolig,
Gud i Vold sin Aand befoel,
Som en Søn fortrolig;
Saa skal jeg i Jesu Navn,
Hvad end før jeg frister,
Siælen lægge Gud i Favn,
Naar mit Øie brister!