Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

Salighedens Morgen-Røde,
Steget op af sorten Jord!
De Opstandnes Første-Grøde!
Livets Soel med Straale-Spor!