Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

Jesus, Dødens Overvinder!
Thron nu tryg blandt dine Fiender!