Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

I, som vilde Graven spærre
Med Steen-Lukke, Seigl og Vagt,
Blinde-Bukke! seer, vor Herre
Har og over eder Magt,
Blæser bort, naar Vei Han savner,
Kampe-Steen, som Straa og Avner!