Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

Grumme Død! skær du kun Tænder
Brøl kun, Løve, i dit Bur!
Hyl kun, Helved, og vrid Hænder
Over Gruset af din Mur!
Trøster, om I kan, hinanden
Over Frelseren opstanden!