Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

Kun Forvarsel, I Philistre!
Var for Dette Samsons Færd,
Og at Goliath hin bistre
Blødte for sit eget Sværd;
Dødbleg Davids-Sønnen fældte
Faderen til eders Helte!