Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

Pharao paa Lynilds-Karmen,
Med sin Hær i Morgen-Gry,
Rørt af Almagts-Kæmpearmen,
Sank til Havsens Bund som Bly,
Men i Paaske-Morgenstunden
Dragen drukned i Afgrunden!