Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Salighedens Morgen-Røde

Store Høitid! vær velkommen!
Vær velsignet, Paaske-Soel!
Over Død faldt nu Døds-Dommen,
Faldt Lys-Fiendens Konge-Stol!
Dræbt er Døden, har opgivet
Med sin Aand sin Strid mod Livet!