Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MARIE MIN TROLOVEDE

Alt hvad Herren giør et stort,
Evig at omkvæde;
Denne Dag har Herren gjort
Os til evig Glæde,
Han, som os fra Herrens Hald
I Hans Navn velsigne skal,
Selv er han velsignet.