Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MARIE MIN TROLOVEDE

Det er vor Aftale
Med Kys og med Ja,
I Bjerge og Dale
Vi gaae ej derfra,
Thi saa skal man dele,
At hver faaer det Hele,
Naar To man vil have til Eet!