Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Datter ene! Sønner begge!
Datter fim og Sønner klække!
Mørk er »Moders« Fødselsdag,
Som saa tit vi kiærlig sammen
Vented paa og saae med Gammen,
Dvæled ved med Velbehag !